අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
PLEASE READ THIS CAREFULLY AND CONTACT MEHi im office girl who working in Kandy. I can meet you in colombo and Kandy. Week days i can meet u at kandy and week ends i can meet you at Colombo ...... Read More
Post your all ads here adslak.comTotally FreeGood Customer Base
Photo shoot girl
P   4 months ago   Personal Ads   Colombo
I am fashion designer. . Not model bank. .my new client UK. .. eyala hoyanawa nuby and bikinny shoot sadaha l8 to 25 athara girlsla 5 so denek. With face... new face girls.... eyalage email eka ...... Read More
Hy girls.. i like join with you.. i fu want male partner..im 29yeras very clean boy. My home town is kegalle. My contact no is 0760561434 ...... Read More
දිගු වෙලාවක් ලින්ගික කටයුතු වල යෙදීමට,කාන්තාවන් තෘප්තිමත් කිරීම සදහා ...... Read More
දිගු වෙලාවක් ලින්ගික කටයුතු වල යෙදීමට,කාන්තාවන් තෘප්තිමත් කිරීම සදහා ...... Read More
කාන්තා ඔබට පියයුරු හා පසුපස හැඩ කර ගන්න ඔයිල් සම්භාහනයක් ගන්න, පිරිමි ...... Read More
දින දෙකකදී ගෙන්වා ගන්න පුලුවන් ලැබුනු පසු මුදල් ගෙවන්නත් පුලුවන්.0763932445 ඔබගේ ...... Read More
දිගු වෙලාවක් ලින්ගික කටයුතු වල යෙදීමට,කාන්තාවන් තෘප්තිමත් කිරීම සදහා ...... Read More
(0772011040)My services are;# Special massage for your requirement# Normal full body massages using oil and cream# Normal Full body massage with happy ending (enhance Sensual feelings)# Special ...... Read More
Full service
P   5 months ago   Personal Ads   Colombo
Im tharu . Full service 1400/= Hotel and room visitvisit0753696860
Hello, very beautyfull young and slim girls... I need 4girls very urgent pls call me. . less salary 10,000 to 30,000 per day Dehiwala appartment. V. I. P. Custermers.age 19 years and26 yearsObage ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!