අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
මම ආයුර්වේද තෙරපිස්ට් කෙනෙක්ල, උපරිම් ආරක්ෂිත ස්ථානයක් කොට්ටාව කාන්තාවන් ...... Read More
Asahanakariyak
P   1 week ago   Personal Ads   Colombo
Sepak ganna kemathi girls auntyla. Asama antilata, Salli tyena antila aduna ganna asaiii. Sepa dennm. Habei mawa balaganna ona. Man duppath kollek. Deviyo Mata deela tyenawa honda dick ekak Meka ...... Read More
Hi ladies.I am boy who provides ladies girls services. If you like to have a real boy friend experience private with no commitments, fun loving and happy moments, please contact me my number0771604981
Hello I'm 22 years boy and I'm doing full body massage and any sexual fun for local and foreign single And mature ladies couples. Also I'm doing phone sex fun.my service available Colombo and galle ...... Read More
For relaxation and comfort. one hour home service. Only for ladies.you can pay as per your satisfaction on massage.100% privacy protected.Only ladies feel free to text on whatspp for ...... Read More
Hi ladies and girls!*I am dulaj Age of 27 years old.*Working at a well reputed private company.*0771686635*full Service for ladies, and girls.*I can visit your place home or hotel.
I am cupal 27/26Cupul and grils onlyVisiting Kandy kurunegala Matale kegalaHotel and home
Cupals only
P   2 weeks ago   Personal Ads   Kandy
Cupals only 27/26 kandy Cupul and grils only
Mama wayasa 26 unmarried visawasaya rakinawa full safety visiting ok Katha karanna Kandy , kurunegala, kegalla female only
Hello I'm 22 years boy and I'm doing full body massage and any sexual fun for local and foreign single And mature ladies couples. Also I'm doing phone sex fun.my service available Colombo and galle ...... Read More
Good in, English , Sinhala speaking, clean and safe professional guy who after being trained in the art of massages for females, Full-Body massage, Stress relaxation massage, Head & Foot massage, ...... Read More
Male
P   3 months ago   Personal Ads   Colombo
කාන්තා ඔබගේ එ්කාකාරී ජීවිතයට නව අත්දැකීමක් සහ සැබෑ වෙනසක් සමගින් කාන්තා ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!