අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
Male
P   1 week ago   Personal Ads   Colombo
කාන්තා ඔබගේ එ්කාකාරී ජීවිතයට නව අත්දැකීමක් සහ සැබෑ වෙනසක් සමගින් කාන්තා ...... Read More
Im sasith.Im 22years old.Only ledies and girls . Super massage foot ,body ,hair, skin, neil, fuul body . Im clean boy . Special full massage and feeling . Take the my feeling .dont letter. I came to ...... Read More
GirlsAuntysAge no limitOnly visit apartment & homePrice negotiable
Hi im tall 6,4 ,boy .my real tool pictures this one .looking girl,couple or foreigners ok ......Me mage niyama poto .oba kemathinam call karanna ..0715889575
Onlly for girls
P   3 weeks ago   Personal Ads   Homagama
Hi girls i am your dream boy . Call me your anything . 0710956993
Hello I’m 23 years young smart boy I like to be a sex partner for local and foreign single girls and couples also I’m doing full body massage treesome fun and phone sex service anyone interest ...... Read More
₨21 years oldLocking very handsomeEducated personSecret relationships okFull safeI can come your placeDating okGalle face, ParkEverything ok. Just need a enjoyable girlFull free. Just fun.Just see ...... Read More
Hi I’m shad 30 I’m from kandy I’m working dehiwala I’m providing body massage for lady’s who feel stressed less charge best feel I’m charging only 1300/- for one hours If my service best ...... Read More
Hi I’m shad 30 years old I’m providing body massage for lady’s who feel stress,I can visit your place any hotel, rooms around Colombo For one hour I will charge 1300 only ,How you want get ...... Read More
Massage
P   1 month ago   Personal Ads   Colombo
Any kind of massage
Im 29years very clean boy.. i do massage and full service vip, chubby girls,young ladies and all genuine customers... My charges is 1 hour to 3000 with out room... i visit ur appartement or pvt ...... Read More
වයස 18-30 ත් අතර රූමත් කාන්තාවන් උවමනායව්දේෂිකයන් හා ප්‍රබු වරුන් හට සේවා ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!