අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
*coll now..0701474869..*kaduvala..Hi..sr..im am hiruniThis my real photo26 years oldNo a.n.a.lNo lipp kissNo visitFull servis 1 hr 1time 6000 wit roomFull servis wit massage 7500 wit ...... Read More
Name - Nethmiage - 20Contact no - 0761565497.place - kaduwela.price - RS :4000 without room per 1 hour/one shot full service.(no visit and genuine costumers only)
Hi.tharu age 18Rs4000 0ne hours one timeNo visit No ana/l No nightPlease contact genuine customer This is my number 0701403579
.hi. hanwalle Full service one hour one shot.... Rs. 4000...age....18...col me ....ruwan...contact..... . 0701403998 .....
Name - Saduage - 23.Contact no - 0761565497.place - kaduwela.price - 4000 per 1 hour/one shot full service
Hi ....kaduwela age 18,19doing full service one hour one shot One girl Rs 3000Rom change Rs 1200Contact Shan he is my friend 0701403579
Hi kaduwela ...Age 19 room akatath ekka 4000 one shot one time contact 0701403998
Hi..sir Binu Age 18doing full service one hour one time RS 3000Room charge Rs 1200No nigh No visit No a/nal මොහු මගේ මිතුරෙක් වුණු අතර ...... Read More
Name - Sachini.age - 22.Contact no - 0761565497.place - kaduwela.price - 4000 per 1 hour/one shot full service
Name - Ruwan.age - 23.Contact no - 0761565497.place - kaduwela.price - 4000 per 1 hour/one shot full service
Hi..sir I'm tharu Age 19I'm. doing full service one hour one time RS 5000 with room No nigh No visit No a/nal මොහු මගේ මිතුරෙක් වුණු අතර ඔහු ...... Read More
Hi im kavindi im 23 years old pretty girl .im doing full service .with room 5000/= please call me 0754559454Call shan he is my friend 07545594540754559454

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!