අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
ඔබේ සිතේ සැගවුණු ලිංගික ආශාවන් ඉටු කරගැනිමට බැරි වීම නිසා සිත් ...... Read More
FOR LADIES ONLY
P   2 weeks ago   Personal Ads   Colombo
Hi, I'm 30 years Old Boy Very Clean, Perfect Healthy and friendly. I'm looking only for clean and friendly ladies and couples. With 100% Safe Privacy. I do anything you like, licking sucking ...... Read More
I'm 28 years old. Decent smart boy. Businessman. Professional therapies, 8 inches big dick Japanese sensual massage, . .Watermelon massage. Ice cube fun massage.sensual Pussy licking, African hard ...... Read More
මගේ වයස 24. උස සාමාන්‍ය කෙනෙක්. ඔයාලට ඕනෑම දෙයක් ලබාදෙන්න පුළුවන්. හස්බන්ඩ් ...... Read More
Be a good friend
P   2 weeks ago   Personal Ads   Colombo
Xxxxxx
Hi, I'm 30 years Old Boy Very Clean, Perfect Healthy and friendly. I'm looking only for clean and friendly ladies and couples. With 100% Safe Privacy. So I like to share my feelings who like to fun. ...... Read More
විස්වාසවන්ත රහසිගත ඇසුරකට (තාවකාලික හෝ , කෙටි කාලිනව හෝ , වසරක පමන කාලයක් ) ...... Read More
Hey I'm a strong boy
P   2 weeks ago   Personal Ads   Ja Ela
Hi I'm 22 years Old Boy Very Clean, Prefect Health and friendly. I'm looking only clean and friendly ladies and couples. With 100% Safe Privacy. So I like to share my feelings who like to fun. So ...... Read More
Hi married couple womans.divorced lonely womans.lady if you need to sex fun others fun.i can *pussy licking,filling massage,breast massage.& your like any sex position.(married couple.like to ...... Read More
Slaveboy
P   2 weeks ago   Personal Ads   Colombo
I can do what ever u say
Mama decent educated male, age 42, clean nonsmoking. wadagath lady knk laga rakiyawak pathami full time or Part time, driving licen atha, relaxing massage puluwan, ithama wiswasayen ha wagkeemen ...... Read More
Hi I'm 22 years Old Boy Very Clean, Prefect Health and friendly. I'm looking only clean and friendly ladies and couples. With 100% Safe Privacy. So I like to share my feelings who like to fun. So ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!