අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
SexSKYPE
P   9 months ago   Massage and Spa   Wattala
22years old boy here for skype sex. No mobile Contact needed. Only Skype. 100% Yours and mine privacy Secured. (Ladies only). Always available. Midnight also ok. SKYPE ID- kaswatuwa
ඔයා හොයන්නේ රහසේම sex කරන්න මසාජ් කර ගන්න.කොල්ලෙක්ද. මට වයස 25 යි. Sex වලට ...... Read More
I'm kawsi Age 25 nice looking ladyVery friendly 6000 without roomNo night no ana.lVisit okPlease call me genuine customer Today working kiribathgoda Thanks
Wattala 0766039249 l'm 23 1 hour 1 time ( 6000 room eka ) call me 8.00 am 7.00 pm ⏰
19years* real age for meBody type- hight-5'.3'Wight -54kg❤Flexn - normal white ❤Hear - black Brest size - 32Hip - 30Languages - sinhalaServes type-full servesConditions - with safty, no a. N. A. ...... Read More
Wattala salon and spa Full body massage Full body waxing Full body scurb Facial Padiqre Praivet place wax Male to male 0771046369
Hi My name Roja I am tamil girl Location - Waththata hunupitiyaMy charges- 10000/1hour (with room)Only massage 20m - 5000/=Age 26Service type - (full service )Canditions- (with safty ,no ...... Read More
Hii i'm nethu.i'm 30 years old from seeduwa.07683615050775849682 ( OK A N A L ) 5000 with room 7000Lip kiss ok
Full body massage
P   11 months ago   Massage and Spa   Wattala
Full body massage male to male .Full body waxing Full body scurb FacialPadiqre Wattala salon Male tharapiat only 0771046369
I'am mashi19years old FULL serviceI'm good healthy and very clean garl1 hour 1 time 6000/= (no A N A L )Locations wattla,nugegoda,kohuwala,bambalapitiya,mountlavinia.This one is 100% my real ...... Read More
I'm dinelka I'm 22 year old young clean girlDoing body to body massageFull body massage Feeling massageBody scrubStrictly no full serviceNo S/E/XRead the and and callI don't have placeVisit ...... Read More
I am zee live in waththalaRial pic plz cl genuine costumer only I can visit ur placeFull service 10000/

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!