අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
මම ආයුර්වේද තෙරපිස්ට් කෙනෙක්ල, උපරිම් ආරක්ෂිත ස්ථානයක් කොට්ටාව කාන්තාවන් ...... Read More
Mama decent educated male, age 42, clean nonsmoking. wadagath lady knk laga rakiyawak pathami full time or Part time, driving licen atha, relaxing massage puluwan, ithama wiswasayen ha wagkeemen ...... Read More
Looking for a life partnerI’m G/B 38,Height 5'7" living in Maharagama, looking loverble wife single/divorced, without encumbrances, around or below 45. I live on my own house at present. I’m from ...... Read More
අපත් සමග සිටින් විශේෂ පාරිභෝගික කණ්ඩායමක් සදහා සේවාව සැපයීමට වයස 30-50ත් අතර ...... Read More
Hi I'm Namz from Maharagama. I'm 32 years old. I'm 5.7 feet average body fair boy. Attached is my real picture. I have working as an executive and I have followed a management degree course. I like ...... Read More
Me ayurvedic therapist, age 40 , decent , married and clean nonsmoking,do all relaxing massage for ladys and girls with happy ending no fck, full privet and secure, full privet place pannipitiya or ...... Read More
Hiiii I am disna
P   11 months ago   Personal Ads   Maharagama
My age 27From maharagamafull service 8000With punishment 12000Cl me baby
New muslim girl ‍ { Name - Mushrifa • age 23 year - Very clean and friendly Girl.I am looking for Genuine people .Available NowPlace Pannipitiya maharagama area Hotels only - shot time one shot ...... Read More
Hi I am Saduni This my riyal pic..Doing full service 5000 vith room..One hour one shot.. No(A..N..A,.l)Parking Available.Age 22 ..slim body...Now Available MAHRAGAMA...Cantac... 0760619275
I'm a boy from Maharagama near Colombo. I'm 5.7 feet slim and average body. I seek a secret relationship with a married lady. Age doesn't matter This is my real picture attached. I work as a ...... Read More
Maharagama
P   1 year ago   Personal Ads   Maharagama
මම දිනුක ගම අනුරාධපුර දැන් ඉන්නෙ මහරගම මම අසයි සෙක්ස් කරන්න ගර්ල් කෙනෙක් ...... Read More
Hi ladies, im a friendly clean guy, 30 yrs old, working in private field respectable job. im here to satisfy all you needs and ill give you a unfrogetable time, i have a 6+ thick cock, ill make all ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!