අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
Looking job
P   3 weeks ago   Personal Ads   Kurunegala
Dear... Im tall ,man .looking job aurvedic therapist.I have experience 05 years .flowing courses in nawala .pls call..0715889575,[email protected]
Hi,I am 42 old gentleman.looking for a honest, nice looking, sexy lady for secret relationship.please call.+94775079131
Hi im tall 6,4 ,boy .my real tool pictures this one .looking girl,couple or foreigners ok ......Me mage niyama poto .oba kemathinam call karanna ..0715889575
Ladies only
P   5 months ago   Personal Ads   Kurunegala
Hi i'm 24 years old 5,10 boy, bearded ❤️ real picture attached, I can do massage, full service, party,trip, special traveling have, dear ladies & girls you can do anything with me as you wish, ...... Read More
Hey,i’m 27 years old s boy...‍i’m Non smoking, if you are decent lady with pretty feet i like lic*king...I need a girl or women as a s e x partner to have a confidential relationship... ▶️ ...... Read More
Need a more money
P   10 months ago   Personal Ads   Kurunegala
Hi ur age19to 26 yearas obata mudal awasyatawakda.apage vip sewadayakayanta sewa sapaya masikawa laksa 2.ta wada wedi adayamak labaganna kematida. Ese nam mema ankayata amatanna.0771440622 nishal ...... Read More
Genuine vip girls and ladies service.I am lakshan 28 years old Full service with massage with safety iam clean boy service only for 20 to 40 age clean ladies only Hotel visit only safety place only ...... Read More
Hi. Young girls and ladies. Obata mudal awasyada. Mudal nometiwa oba prasna walata muna dena taruna kenekda. Obata apa ha ekweemen ita ihala adayamak laba genimata awasyada.age 19 to 26 nam obata ...... Read More
Looking couple
P   10 months ago   Personal Ads   Kurunegala
Hi im tall 6,4 man in srilanka .34 age .looking financial helpful couple or foreigners .. .old man its ojk .60+ [email protected] 094 715889575
Maseta laksha 6kta wada gnda puluwan.. nawathan okkoma free. Call me 076-5863662
Need young girls
P   10 months ago   Personal Ads   Kurunegala
Hi girls ur age 19to 23 heiht 5.2" to 5.8"weight 50 kg less and slim body.i have good vip custermers i am paying daily 30000 to 60000 more salary. Obage hekiyawa mata mema wetupa gata heka oba ...... Read More
Week end needs room
P   11 months ago   Personal Ads   Kurunegala
Api merried couple ekak .33/32 age .week end walata nidahase inna puluwan wayasaka 60+ couple ho kenek innaniwasakin one ...Kurunegala niskalanka thanakin wadath hodai

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!