අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
Hi i am young boy. 24 years old, unmarried. I am looking for ladies, girls, couples and homeless ladies. Special for aunties☺To make relationship and fun. I am graduate & Decent. Very clean ...... Read More
I am cupal 27/26Cupul and grils onlyVisiting Kandy kurunegala Matale kegalaHotel and home
Cupals only
P   2 weeks ago   Personal Ads   Kandy
Cupals only 27/26 kandy Cupul and grils only
ඔබගේ බිරිද/පෙම්වතිය/ දරුවන් සමග ගත කරන සුන්දර අවස්ථා ජායාරූප එකතුවක් ලෙස ...... Read More
Mama wayasa 26 unmarried visawasaya rakinawa full safety visiting ok Katha karanna Kandy , kurunegala, kegalla female only
Full serviceBody to bodyFeeling MassageVisiting you pleaseViswasaya rakinawaPudgalikatwaya rakiyanawa
45/50
P   3 months ago   Personal Ads   Kandy
Anti kenak anduraganna kemati sex karana salli dila unat prasnyak na visit yanawanam godak hodai.cl karanna
Kandy aria
P   3 months ago   Personal Ads   Kandy
Hi mama kandy age 26 kandy walin mama kamti lady kenek aduna ganna wayasa Aulk na 40-60 ok 0717678790 rahsaya bawaya 100%
Kandy aria
P   3 months ago   Personal Ads   Kandy
Hi mama kandy age 26 kandy walin mama kamti lady kenek aduna ganna wayasa Aulk na 40-60 ok 0717678790 rahsaya bawaya 100%
Im 29years very clean boy.. i do massage and full service vip, chubby girls,young ladies and all genuine customers... My charges is 1 hour to 3000 with out room... i visit ur appartement or pvt ...... Read More
Sex
P   4 months ago   Personal Ads   Kandy
0713742687,i am boy
SEARCHING A PARTNERIN AND AROUND KANDY FOR A LONG TERM RELATIONSHIP,AGE BETWEEN18-60,GIRLS ,WIDOW,DIVOCE ,WHO NEEDS FINAICIAL SUPPORT CONTACT.I AM A BUSINESSMAN AGE 40,

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!