අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
We are married couple from dambulla ,we looking financial helpful couple or foreigners .we arrange day tours,60+ uncle also ok .pls replying email only
We are married couple looking couple or foreigners age65 + .no others .pls mail ..,[email protected] gmail.com
Hi . Pls call uncle or foreigners .needs financial ( money ) help .Call .wts app 094 ( 0 ) 715889575
We are merried couple ,looking 60+ age old financial helpful man long team relationship.or foreigners.pls genuine call only .0715889575
Needs uncle or ledy
P   5 months ago   Personal Ads   Dambulla
We are married couple looking for uncle age 60+ or lady kenek .mudalin udaw karanna apita udaw karanna kemathi .sex karanawa balanna asa girls unath ok .pls call 60+ uncle or lady,girl ,couple ok ...... Read More
We are merried couple from dambulla .we looking starts small tourism geust house ..looking good ,friendship with investment couple or .gent or lady .gent 60+ ages needs .contact..094 ( 0 ) 715889575 ...... Read More
Api merried couple ekak .dambulle inne .age 33=32 .api hoyane api sex karanawa balanna asa girl ,lady or wayasaka uncle kenek 60+ age.mudalin udaw one .call karana ..boruwata epa .0715889575
We merried cple .show fuking .10000 0715889575
Api merried couple ekak .friendship ekata ,financial help karanna puluwan nona ho mahaththayek one .gent 60+ age wenna one .0715889575
Hi .We are merried couple near by dambulla.We looking couple or old man or female ..we runing small tourism villa in dambulla ..we needs financial helpful 60+ old ledy or gent ..couple no age ...... Read More
Hi ....We are merried couple .from dambulla near ...we looking starts small tourism business..little villa for foreigners..We looking financial helpful good,kindly gent or female stars our ...... Read More
Hello girls
P   1 year ago   Personal Ads   Dambulla
Hi I am From dambulla . Im 24yrs old young boy. Currently working in respective company in dambulla . I like to give my full service for a lady.so, if any lady need me you can contact me any ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!