අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
ඔබේ සිතේ සැගවුණු ලිංගික ආශාවන් ඉටු කරගැනිමට බැරි වීම නිසා සිත් ...... Read More
FOR LADIES ONLY
P   3 weeks ago   Personal Ads   Colombo
Hi, I'm 30 years Old Boy Very Clean, Perfect Healthy and friendly. I'm looking only for clean and friendly ladies and couples. With 100% Safe Privacy. I do anything you like, licking sucking ...... Read More
මගේ වයස 24. උස සාමාන්‍ය කෙනෙක්. ඔයාලට ඕනෑම දෙයක් ලබාදෙන්න පුළුවන්. හස්බන්ඩ් ...... Read More
Be a good friend
P   3 weeks ago   Personal Ads   Colombo
Xxxxxx
Hi, I'm 30 years Old Boy Very Clean, Perfect Healthy and friendly. I'm looking only for clean and friendly ladies and couples. With 100% Safe Privacy. So I like to share my feelings who like to fun. ...... Read More
Hi married couple womans.divorced lonely womans.lady if you need to sex fun others fun.i can *pussy licking,filling massage,breast massage.& your like any sex position.(married couple.like to ...... Read More
Slaveboy
P   3 weeks ago   Personal Ads   Colombo
I can do what ever u say
Sivakumar
P   3 weeks ago   Personal Ads   Colombo
Hi iam 25 years boy from colomboI can come your place any time only 1500 my charges day or night no problem iam a student Only ladys can contact me. Thank u
Hi girls ape photo shoot sadaha aluth muhunu awashshai. .. new face. .. Casual / glamour and nuby and bikinny shoot sadaha... gevim amathanna 0769l72973
I am looking for ladies and womenby an experienced male 28 years old, fair complexion, atheletic physic. 100% Guranteed satisfaction. All type of massages could be done.I.am Doing Full Service I.am ...... Read More
Adult Service
P   3 weeks ago   Personal Ads   Colombo
Hi Ladies, Personalized and highly confidential service for Ladies to fill your unmet desire.This service offers only for ladies discretely. This is erotic service and will be offer at yours convince ...... Read More
විස්වාසවන්ත රහසිගත ඇසුරකට (තාවකාලික හෝ , කෙටි කාලිනව හෝ , වසරක පමන කාලයක් ) ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!